Okružni sud u Trebinju

Naziv firme ili obrta Okružni sud u Trebinju
Adresa Sokolska 1, 89101 Trebinje
Telefon 059 245 717 – centrala
Fax 059 245 390
E-mail oksud-trebinje@pravosudje.ba; okrsudtb@teol.net
Web stranica oksud-trebinje.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:00-15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka (7:00-15:00)

Osoba za odnose s javnošću : Obrad Gojković

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 059 240 717

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : obrad.gojkovic@pravosudje.ba”>oksud-trebinje@pravosudje.ba