Općinski sud u Čapljini

Naziv firme ili obrta Općinski sud u Čapljini
Adresa Ruđera Boškovića 12, 88300 Čapljina
Telefon 036 806 115

036 806 350 – Tajništvo

036 806 350

E-mail opsud-capljina@pravosudje.ba
Web stranica http://opsud-capljina.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:30-15:30

Primanje stranaka : 09:00-13:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak; Uvjerenje kako nije izrečena zabrana obavljanja djelatnosti; Uvjerenje o vlasništvu na nekretninama – ZK izvadak; Uvjerenje o tijeku postupka; ovjera isprava, rukopisa i potpisa, Apostille pečat. Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije iz oblasti prekršaja; Građani se obraćaju pisarnici suda usmeno ili pismeno, a potvrde se izdaju u kratkom roku svakim radnim danom u vremenu od 09 do 13 sati.

Osoba za odnose s javnošću : Davoka Doko

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 036 – 806 – 115

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : davorka.doko@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Davorka Doko

Kontakt telefon službenika za informisanje : 036 – 806 – 115

Kontakt e-mail službenika za informisanje : opsud-capljina@pravosudje.ba