Općinski sud u Jajcu

Naziv firme ili obrta Općinski sud u Jajcu
Adresa Ulica Nikole Šopa bb
Telefon 030 658 057 – centrala

030 658 059 – predsjednik suda

Fax 030 659 942
E-mail opsud-jajce@pravosudje.ba
Radno vrijeme 08:00 – 16:00

Primanje stranaka: 09:00 – 14:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu: Potvrda kako se ne vodi krivični postupak i potvrda zabrane obavljanja djelatnosti

Obavijesti o stanju predmeta: Izdavanje pristupnog koda za stranke koje su uključene u predmet – JPK

Osoba za odnose s javnošću: Selma Zaćiragić

Kontakt telefon za odnose s javnošću: 030 658 057

Kontakt e-mail za odnose s javnošću: selma.zaciragic@pravosudje.ba

Službenik za informisanje: Selma Zaćiragić