Općinski sud u Kiseljaku

Naziv firme ili obrta Općinski sud u Kiseljaku
Adresa Žrtava domovinskog rata 13, 71250 Kiseljak
Telefon 030 879 331, 030 879 381, 030 870 804 – centrala

030 877 425 – predsjednik suda

Fax 030 877 424
E-mail opcsud.kiseljak@tel.net.ba
Web stranica http://opsud-kiseljak.pravosudje.ba
Radno vrijeme 08:00 – 16:00

Primanje stranaka : 08:30 – 15:30

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Građani mogu dobiti potvrde iz nadležnosti suda u tijeku radnog vremena svakog radnog dana, uz podnošenje zahtjeva.

Osoba za odnose s javnošću : Božana Banduka

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 030 877 425