Općinski sud u Konjicu

Naziv firme ili obrta Općinski sud u Konjicu
Adresa Trg državnosti broj 16, 88400 Konjic
Telefon 036 725 155 – centrala

036 734 230 – predsjednik suda

036 729 470 i 036 725 155 – sekretar suda

036 734 970 – zemljišnoknjižno odjeljenje – rukovodilac odjeljenja

036 734 971 – zemljišno knjižno odjeljenje – referenti

036 726 328 – sudski izvršitelji

036 734 232 – sudska uprava

036 734 970 – zemljišnoknjižno o

E-mail sud-ko@bih.net.ba; mira.magazin@pravosudje.ba
Web stranica http://opsud-konjic.pravosudje.ba
Radno vrijeme Od 08:00 do 16:00

Primanje stranaka : Predsjednik suda prima stranke svakog Ponedeljka od 09:00 -13.00 sati. Stranke se mogu obratiti predsjedniku suda i u pisanoj formi, upitima, prijedlozima i pritužbama. Prijem stranaka u pisarnici suda i Zemljišnoknjižnom odjeljenju vrši se svakim radnim danom od 09:00-14:00 sati.

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Stranke mogu dobiti Uvjerenja kako se protiv njih ne vodi krivični postupak, uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije iz oblasti prekršaja, uvjerenja o pravima na nekretninama, ZK izvadke, potvrde kako se vode ili ne vode parnični, krivični, vanparnični i izvršni postupci. Potvrde i uvjerenja se izdaju na usmeni ili pisani zahtjev stranke, koji se predaje u pisarnici suda svakim danom od ponedeljka do petka po unaprijed pripremljenim obrascima i to u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Obavijesti o stanju predmeta : Stranke i njhove zastupnike, punomoćnike i branioce, o stanju predmeta obavještavaju zaposleni u sudskoj pisarnici, na osnovu podataka iz spisa predmeta i CMS sistema. Obavještenje se ograničava na podatke o tome u kojoj se fazi postupak nalazi.

Osoba za odnose s javnošću : Almina Čilić, predsjednik suda i Mira Magazin, sekretar suda

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 036 734 230 , 036 729 470 i 036 725 155

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : almina.cilic@pravosudje.ba, mira.magazin@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Mira Magazin, sekretar suda

Kontakt telefon službenika za informisanje : 036 729 470 i 036 725 155

Kontakt e-mail službenika za informisanje : mira.magazin@pravosudje.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *