Općinski sud u Ljubuškom

Naziv firme ili obrta Općinski sud u Ljubuškom
Adresa Zrinsko Frankopanska b.b. Ljubuški 88 320
Telefon 039 833 816

039 833 816 lok. 106 – pisarnica

039 833 816 lok. 201 – predsjednik suda

Fax 039 833 816
E-mail opsud-ljubuski@pravosudje.ba; milena.peric@pravosudje.ba
Web stranica http://opsud-ljubuski.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:00-15:00 (stanka 09:30-10:00)

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu: Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak, Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, Uvjerenje iz registra neplaćenih kazni, Potvrda o vlasništvu (zemljišnoknjižni izvadak, izvadak iz KPU), Druge potvrde iz nadležnosti suda. Zahtjevi za izdavanje uvjerenja i potvrda podnose se tijekom cijelog radnog vremena od 07:00 sati-15:00 sati, izuzev za vrijeme stanke od 09:30-10:00 sati. Zahtjevi se općenito predaju u pisarnici, dok se zahtjevi u svezi vlasništva predaju u zemljišnoknjižnom odjelu. Uvjerenja i potvrde izdaju se tijekom cijelog radnog vremena od 07:00-15:00 sati, izuzev za vrijeme stanke od 09:30-10:00 sati.

Osoba za odnose s javnošću : Katica Artuković

Kontakt e-mail službenika za informisanje : katica.artukovic@pravosudje.ba