Općinski sud u Sanskom Mostu

Naziv firme ili obrta Općinski sud u Sanskom Mostu
Adresa Muse Ćazima Ćatića 8, 79260 Sanski Most
Telefon 037 686 027, 037 682 563, 037 686 260 – centrala

037 689 428 – zemljišno knjižni ured

037 661 136, 037 661 019 – Odjeljenje suda u Ključu

037 686 025

E-mail opsud-sanskimost@pravosudje.ba
Web stranica http://opsud-sanskimost.pravosudje.ba
Radno vrijeme Ponedjeljak-četvrtak 07:30-16:00; petak 07:30-15:30; pauza od 10:00 do 10:30 sati

Primanje stranaka : Rad sa strankama se obavlja u vremenu od 8,30 do 14,00 sati.

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Sud izdaje uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, a saglasno podacima iz službene evidencije i to: uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak; ZK – izvadci; Apostille ovjera dokumenata

Osoba za odnose s javnošću : Nead Sarajlić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 037 / 686 027

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : opsud-sanskimost@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Nead Sarajlić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 037 / 686 027

Kontakt e-mail službenika za informisanje : opsud-sanskimost@pravosudje.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *