Općinski sud u Zavidovićima

Naziv firme ili obrta Općinski sud u Zavidovićima
Adresa Safvet bega Bašagića bb, 72220 Zavidovići
Telefon 032 878 344 i 032 878 347 – Centrala

032 878 344 – predsjednik suda

032 603 084 – pisarnica Odjeljenja suda u Maglaju

032 603 403 – ZK ured Odjeljenja suda u Maglaju

Fax 032 868 550

032 603 084 Odjeljenje suda u Maglaju

E-mail opsud-zavidovici@pravosudje.ba; sud.zavidovici@bih.net.ba
Web stranica http://opsud-zavidovici.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:00 – 15:30

Primanje stranaka : 08:00 – 15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Na osnovu pismenog zahtjeva i uplaćene sudske takse građani mogu dobiti : – Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak; -Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak; -Uvjerenje da nije izrečena zabrana obavljanja djelatnosti, -Ovjera isprava, rukopisa i potpisa te apostile ovjera; -Zemljišno-knjižni izvod; -Izvod iz knjige položenih ugovora za stanove i poslovne prostore; -Uvjerenje da lice odnosno nekretnina nisu upisani u zemljišnu knjigu

Obavijesti o stanju predmeta : +387 (0) 32 878 347, lokal 106 (pisarnica)

Osoba za odnose s javnošću : Mediha Kalabić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : +387 (0) 32 878 347, lokal 26

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : mediha.kalabic@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Mediha Kalabić

Kontakt telefon službenika za informisanje : +387 (0) 32 878 347, lokal 26

Kontakt e-mail službenika za informisanje : mediha.kalabic@pravosudje.ba