Osnovni sud u Bijeljini

Naziv firme ili obrta Osnovni sud u Bijeljini
Adresa Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina
Telefon 055 224 910 – centrala

055 650 258 – Odjeljenje u Loparama

055 201 343 – predsjednik suda

055 201 343 – sekretar suda

Fax 055 201 343 – sudska uprava
E-mail ossudbn@teol.net
Web stranica http://ossud-bijeljina.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:00-15:00

Primanje stranaka : 07:00-15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Iz oblasti računovodstvene evidencije, potvrde iz evidencije izvršnog upisnika, potvrde iz evidencije parničnog upisnika (potvrda da se vodi ili ne vodi parnični postupak, potvrde radi zabilježbi spora), potvrde iz vanparnične evidencije (da li se vodi ili ne vodi ostavinski postupak), potvrde iz krivične evidencije ovog suda (da li se vodi ili ne vodi krivični postupak, da li je licima izrečena mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti) i uvjerenja iz prekršajne evidencije ovog suda (da li se vodi ili ne vodi prekršajni postupak, da nije izrečena zaštitna mjera, da nije kažnjavan pravosnažnim rješenjem). Sve potvrde se izdaju svakim radnim danom od 11,00 do 14,00 sati. U sudu se vrši i ovjera Apostille pečatom za sva dokumenta kod kojih postoji potreba za takvom ovjerom.

Osoba za odnose s javnošću : Dijana Savić Božić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 055/224-910, lokal 137

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : ossudbn@teol.net

Službenik za informisanje : Dijana Savić Božić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 055/224-910, lokal 137

Kontakt e-mail službenika za informisanje : ossudbn@teol.net