Osnovni sud u Derventi

Naziv firme ili obrta Osnovni sud u Derventi
Adresa Kralja Petra I bb, 74 400 Derventa
Telefon 053 333 006 – centrala

053 311 680 – predsjednik suda

053 333 268 – tehnički sekretar suda

Fax 053 333 269 – tehnički sekretar suda
E-mail ossud-derventa@pravosudje.ba
Web stranica www.ossud-derventa.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:30-15:30

Primanje stranaka : 07:30-15:30

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Građani mogu dobiti sve potvrde sa podacima o kojima sud vodi službenu evidenciju ako za to posjeduje opravdan pravni interes. Također, mogu dobiti podatke u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

Osoba za odnose s javnošću : Sanja Šakotić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 053/333-006 lokal 123

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : sanja.sakotic@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Sanja Šakotić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 053/333-006 lokal 123

Kontakt e-mail službenika za informisanje : sanja.sakotic@pravosudje.ba