Osnovni sud u Doboju

Naziv firme ili obrta Osnovni sud u Doboju
Adresa Svetog Save br. 22, 74 000 Doboj
Telefon 053 242 080 – centrala

053 242 080 lokal 116 – pisarnica

053 242 080 lokal 121 – sekretar suda

Fax 053 242 140
E-mail suddoboj@teol.net; ossud-doboj@pravosudje.ba
Web stranica http://ossud-doboj.pravosudje.ba/
Radno vrijeme 07:00 – 15:00

Primanje stranaka : 08:00 – 09:30 i 10:00 – 13:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Potvrde da protiv osobe nije pokrenut krivični/prekršajni postupak pred ovim sudom i slično.

Službenik za informisanje : Tomislav Kljajić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 053 242 080 lokal 126

Kontakt e-mail službenika za informisanje : suddoboj@teol.net