Osnovni sud u Gradišci

Naziv firme ili obrta Osnovni sud u Gradišci
Adresa Vidovdanska 15, 78400 Gradiška; Odjeljenje u Srpcu: Danka Mitrova br. 4, 78420 Srbac
Telefon 051 813 539 – predsjednik

051 740 112 – Odjeljenje u Srpcu

Fax 051 815 885
E-mail ossud-gradiska@pravosudje.ba
Web stranica http://ossud-gradiska.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:00-15:00

Primanje stranaka : Prijem stranaka je svakog četvrtka od 8,00 do 10 časova. Sve potvrde se izdaju svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka; Uvjerenja o vođenju ili nevođenju sudskih postupaka (parnični, izvršni, vanparnični); Uvjerenja iz Registra novčanih kazni i prekršajne evidencije; Uvjerenje o neizricanju zabrane obavljanja trgovačke ili druge privredne djelatnosti; Ovjera isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu; CMS – potvrda prijema dokumenta u svim sudskim postupcima; Sve potvrde o kojima sud vodi službenu evidenciju

Osoba za odnose s javnošću : Miron Bjelovuk

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 051 813 539