Osnovni sud u Modriči

Naziv firme ili obrta Osnovni sud u Modriči
Adresa Cara Lazara 3, 74480 Modriča
Telefon 053 812 139 – centrala

053 812 472 – sekretar suda

053 820 160 – pisarnica

Fax 053 820 160 – pisarnica
E-mail ossud-modrica@pravosudje.ba; osmodrica@gmail.com
Web stranica www.ossud-modrica.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:00 – 15:00

Primanje stranaka : 07:30 – 13:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka; Uvjerenje da im stanovi nisu u sporu; Uvjerenje o imovnom stanju; Uvjerenje za ostavinski postupak; Sve druge vrste potvrda i zahtjeva.

Osoba za odnose s javnošću : Mirjana Đukić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 053 812 472

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : mirjana.djukic@pravosudje.ba