Osnovni sud u Mrkonjić Gradu

Naziv firme ili obrta Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
Adresa Stojana Jankovića 1, 70260 Mrkonjić Grad
Telefon 050 211 316 i 050 211 064 – Centrala

050 214 328 – Pisarnica

050 212 094 – Predsjednik

050 212 805 – Šef računovodstva

Fax 050 212 094 – Predsjednik

050 214 328 – Pisarnica

E-mail ossud-mrkonjicgrad@pravosudje.ba
Web stranica http://ossud-mrkonjicgrad.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:00 – 15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak, Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera Zabrana obavljanja djelatnosti, Uvjerenja za učešće na tenderu iz člana 23. stav 1. tačke c. i d. Zakona o javnim nabavkama BiH. Uvjerenja se izdaju u prijemnoj kancelariji suda (soba broj 1) koja se nalazi u prizemlju zgrade suda.

Osoba za odnose s javnošću : Božana Šmanja

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 050/211-316, lokal 117

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : bozana.smanja@pravosudje.ba