Osnovni sud u Prijedoru

Naziv firme ili obrta Osnovni sud u Prijedoru
Adresa Akademika Jovana Raškovića 6, 79101 Prijedor
Telefon 052 211 420 – Centrala

052 243 252 – Predsjednik suda

Fax 052 212 248
E-mail ossud-prijedor@pravosudje.ba
Web stranica http://ossud-prijedor.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:30 – 15:30

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : – Uvjerenje da se protiv određenih lica ne vodi krivični postupak; – Uvjerenje da se protiv određenih lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan; -Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti; – Uvjerenje za učešće na tenderu.

Obavijesti o stanju predmeta : Sud izdaje uvjerenje i druge isprave o činjenicama za koje se vodi službena evidencija, a saglasno podacima iz službene evidencije. Uvjerenja i potvrde se izdaju na zahtjev stranke, uz uplaćenu taksu, u pisarnici suda, u vremenu od 07,30 do 15,30 časova.