Osnovni sud u Prnjavoru

Naziv firme ili obrta Osnovni sud u Prnjavoru
Adresa Beogradska 6, 78430 Prnjavor
Telefon +387 51 660 396 – centrala

+387 51 660 494 – centrala

+387 51 660 851 – Predsjednik

+387 51 663 337

+387 51 660 596 – računovodstvo

Fax +387 51 660 851

+387 51 660 596

E-mail ossud-prnjavor@pravosudje.ba; osnsudpr@teol.net
Web stranica http://ossud-prnjavor.pravosudje.ba/
Radno vrijeme 08:00-16:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak, uvjerenje da se pred sudom vodi/ne vodi odgovarajući postupak i sl. Da bi sud izdao odgovarajuće uvjerenje, stranka mora podnijeti molbu za izdavanje uvjerenja u pismenoj formi. U sudu se vrši samo ovjera Apostille pečatom za sve dokumenate kod kojih postoji potreba za takvom ovjerom.

Obavijesti o stanju predmeta : Putem Jedinstvenog pristupnog koda

Osoba za odnose s javnošću : Nataša Sarić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : +387 51 660 396

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : natasa.saric@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Nataša Sarić

Kontakt telefon službenika za informisanje : +387 51 660 396

Kontakt e-mail službenika za informisanje : ossud-prnjavor@pravosudje.ba