Osnovni sud u Trebinju

Naziv firme ili obrta Osnovni sud u Trebinju
Adresa Vuka Karadžića 6, 89101 Trebinje
Telefon 059 274 440, 059 274 450 – Centrala

059 274 441 – Pisarnica

059 274 454 – Sekretar

059 601 521 – Odjeljenje suda u Nevesinju, Nemanjića bb, Nevesinje

059 223 717 – Odjeljenje za prekršaje, Nemanjina 1, Trebinje

Fax 059 260 237 – Sjedište suda

059 601 521 – Odjeljenje u Nevesinju

059 223 717 – Odjeljenje za prekrš

E-mail ossud-trebinje@pravosudje.ba;  osudtb@teol.net
Web stranica http://ossud-trebinje.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:00 – 15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : – Uvjerenja iz prekršajne evidencije građani mogu dobiti u Odjeljenju za prekršaje ovog suda, Ulica Nemanjina 1. Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka izdaju se na osnovu evidencije iz krivičnog upisnika. Čitko popunjeni obrazac, taksiran sa 15,00 KM sudske takse predaje se na pultu pisarnice u prizemlju. Uvjerenje sa podacima predaje se Okružnom sudu u Trebinju koji izdaje konačno rješenje.Uvjerenje o izricanju mjere bezbjednosti, objavljivanja presude i zabrani obavljanja određene privredne djelatnosti izdaje sudska pisarnica na pismeni zahtjev.

Službenik za informisanje : Jelica Ijačić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 059 274 454

Kontakt e-mail službenika za informisanje : jelica.ijacic@pravosudje.ba