Osnovni sud u Višegradu

Naziv firme ili obrta Osnovni sud u Višegradu
Adresa Kralja Petra Prvog, 73240 Višegrad
Telefon 058 620 763 i 058 620 633 – Centrala

058 630 861 – Odjeljenje suda za prekršaje

058 415 043 – Odjeljenje suda

Fax 058 620 633
E-mail ossud-visegrad@pravosudje.ba
Web stranica http://ossud-visegrad.pravosudje.ba
Radno vrijeme 07:30 – 15:30

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : – Uvjerenje o vođenju krivičnih postupaka, ZK izvadci i druga uvjerenja ZK odjeljenja, Uvjerenje da nije prekršajno osuđiva.