Pedagoški fakultet u Bihaću

Naziv ustanove Pedagoški fakultet u Bihaću
Adresa Luke Marjanovića b.b., 77000 Bihać, BiH
Telefon 037/229-850
Fax 037/229-878
E-mail pedagoski.fakultet@bih.net.ba
Web stranica http://pfb.unbi.ba

Pedagoški fakultet u Bihaću, osnovan je 1998. godine i pripada Univerzitetu u Bihaću. Osnovni cilj fakulteta je školovanje kadrova, sposobnih da se odmah nakon studija uključe u nastavni proces osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Nastava se odvija na dva ciklusa studija, osnovnim i master studijama. Osnovne studije traju 4 godine, odnosno 8 semestara, dok su master studije u trajanju od jedne godine.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Bosanski jezik i književnost
  • Bosanski jezik s književnošću i historija
 • Matematika – fizika
 • Matematika – informatika
 • Razredna nastava
 • Engleski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost
 • Tjelesni odgoj i sport
 • Predškolski odgoj

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Bosanski jezik i književnost
 • Matematika – fizika
 • Matematika – informatika
 • Razredna nastava
 • Engleski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost
 • Tjelesni odgoj i sport
 • Predškolski odgoj