Poljoprivredni fakultet u Banja Luci

Naziv ustanove Poljoprivredni fakultet u Banja Luci
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 51 330 901
Fax +387 51 312 580
E-mail agrobl@blic.net
Web stranica http://agro.unibl.org

Poljoprivredni fakultet u Banja Luci, počeo je sa radom 1992. godine. Od školske 2006/2007 godine, nastava se odvija po principima Bolonjske deklaracije. Od svog osnivanja do danas, fakultet je završilo oko 800 inženjera poljoprivrede, što je od velike važnosti za sektor poljoprivrede u cjelini.

Nastava se odvija u 17 specijalizovanih laboratorija i dva poligona sa svom pratećom opremom, a za potrebe nastave, fakultet u svom posjedu ima i pčelinjak. Nastava se odvija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Animalna proizvodnja
 • Biljna proizvodnja
  • Ratarstvo i povrtarstvo
  • Hortikultura
  • Voćarstvo i vonogradarstvo
  • Zaštita biljaka
 • Agrarna ekonomijai ruralni razvoj

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Animalna proizvodnja
 • Biljna proizvodnja
 • Hortikultura

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Poljoprivredne nauke