Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu

Naziv ustanove Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu
Adresa Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000, BiH
Telefon +387 33 225 727
Fax +387 33 66 74 29
E-mail podrska@ppf.unsa.ba
Web stranica http://www.ppf.unsa.ba

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu osnovan je 1940. godine. Postoje tri ciklusa studija. Studentima su na raspolaganju sljedeći odseci: Odsjek Biljna proizvodnja, Odsjek Zootehnika, Odsjek Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, Odsjek Prehrambene tehnologije, Odjeljenje Brčko Distrikt – Biljna proizvodnja.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

 • Odsjek Biljna proizvodnja
 • Odsjek Zootehnika
 • Odsjek Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije
 • Odsjek Prehrambene tehnologije
 • Odjeljenje Brčko Distrikt – Biljna proizvodnja

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (2 godina)

 • Odsjek Biljna proizvodnja
 • Odsjek Zootehnika
 • Odsjek Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije
 • Odsjek Prehrambene tehnologije
 • Odjeljenje Brčko Distrikt – Biljna proizvodnja

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije