Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

Naziv ustanove Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
Adresa Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH
Telefon + 387 36 337 150 (centrala)

+ 387 36 337 182 (studentska služba)

+ 387 36 337 153 (dekanat)

+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)

Fax + 387 36 337 163
E-mail pravo@pfmo.ba
Web stranica http://pf.sve-mo.ba/

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru počeo je s radom 1971. godine, a kao samostalna ustanova radi od 1976. godine. Nastava se odvija na tri nivoa: preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije. Nastava je koncipirana u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. Pored matične ustanove u Mostaru, postoje i centri u Vitezu i Orašju.

SMJEROVI

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

  • Pravni studij
  • Studij kriminalistike i sigurnosni menadžment

DIPLOMSKI STUDIJ

  • Pravni studij
  • Centar Vitez
  • Centar Orašje