Pravni fakultet u Sarajevu

Naziv ustanove Pravni fakultet u Sarajevu
Adresa Obala Kulina Bana 7, Sarajevo, BiH
Telefon +387 (0)33 206-350 (centrala)

+387 (0)33 206-360 (sekretarijat)

+387 (0)33 223-136 (studentska služba – I ciklus / dodiplomski studij)

+387 (0)33 223-973 direktna linija (postdiplomski studij)

+387 (0)33 206-350, lokal 254 (postdiplomski studij)

Fax +387 (0)33 206-355
E-mail Sekretarijat:sekretarijat@pfsa.unsa.ba

Studentska služba:studentska@pfsa.unsa.ba

Postdiplomski studij:postdiplomski@pfsa.unsa.ba

Web stranica www.pfsa.unsa.ba

Pravni fakultet u Sarajevu je osnovan 1946. godine. Nastava se odvija na 3 ciklusa studija. Prvi ciklus je u trajanju od 4 godine, drugi ciklus je u trajanju od godinu dana i treći ciklus je u trajanju od 3 godine.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Opći smjer

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Doktorske studije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Opći smjer