Pravni fakultet u Tuzli

Naziv ustanove Pravni fakultet u Tuzli
Adresa Muhameda Hevaija-Uskufija 7, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 35 250 658 (centrala)

+387 35 250 657

Fax +387 35 250 658
E-mail almira.mujezinovic@untz.ba
Web stranica http://pf.untz.ba

Pravni fakultet u Tuzli obrazuje studente na tri ciklusa studija (4+1+3). Prvi ciklus studija je u trajanju od 4 godine odnosno 8 semestara. Drugi ciklus studija je u trajanju od 1 godine. Treći ciklus studija je u trajanju od 3 godine (6 semestara).

Tokom studiranja, izučava se ukupno 50 predmeta, od koji su 42 obavezna a 8 izbornih.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Studij prava

DOKTORSKE STUDIJE (1 godine)

  • Doktorske studije

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Studij prava