Pravni fakultet u Zenici

Naziv ustanove Pravni fakultet u Zenici
Adresa Fakultetska broj 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Telefon +387(0)32 444 710
Fax +387(0)32 444 711
E-mail studentska@prf.unze.ba
Web stranica http://www.prf.unze.ba/

Pravni fakultet u Zenici, obuhvala tri ciklusa studija. Dodiplomske studije su u trajanju od 4 godine (8 semestara). Studentima je na raspolaganju odsek: Opći smjer. Postdiplomske studije su u trajanju od godinu dana (2 semestra). Diplomske studije su u trajanju od 3 godine (6 semestara).

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Opći smjer

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Doktorske studije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Građansko pravo
  • Krivično pravo
  • Historija države i prava
  • Državno i međunarodno javno pravo