Prirodno-matematički fakultet u Banja Luci

Naziv ustanove Prirodno-matematički fakultet u Banja Luci
Adresa M. Stojanovića 2, Banja Luka
Telefon 051/319-142
Fax 051/319-142
E-mail studentska@pmfbl.org
Web stranica http://www.pmfbl.org/

Prirodno-matematički fakultet u Banja Luci, osnovan je 1996. godine. Studenti se obrazuju na osam studijskih programa. Nastava je prilagođena principima Bolonjske deklaracije.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Fizika
  • Diplomirani fizičar
  • Diplomirani profesor fizike
 • Matematika i informatika
  • Diplomirani profesor matematike i informatike (3 godine)
  • Diplomirani profesor matematike i informatike
  • Diplomirani matematičar i informatičar
 • Biologija
  • Diplomirani biolog
  • Diplomirani profesor biologije
 • Ekologija i zaštita životne sredine
  • Diplomirani ekolog
  • Diplomirani profesor ekologije
 • Hemija
  • Diplomirani hemičar
  • Diplomirani profesor hemije
 • Prostorno planiranje
  • Diplomirani prostorni planer
 • Geografija
  • Diplomirani geograf
  • Diplomirani profesor geografije
 • Tehničko vaspitanje i inforamtika
  • Diplomirani profesor tehničkog obrazovanja i informatike (3 godine)