Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu

Naziv ustanove Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
Adresa Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo
Telefon +387 (0)33 723 723

+ 387 33 27 99 85

+ 387 33 72 37 67

Fax + 387 33 27 99 78
E-mail stsluzba@pmf.unsa.ba
Web stranica http://www.pmf.unsa.ba

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu osnovan je 1960. godine. Studentima su na raspolaganju odseci za: biologiju, fiziku, geografiju, hemiju i matematiku.

Nastava se odvija po principima Bolonjske deklaracije. Postoje 3 ciklusa studija (4+1+3).

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

 • Odsjek za biologoju (4 godine)
  • Nastavnički smjer
  • Smjer biohemije i fiziologije
  • Smjer ekologija
  • Smjer genetika
  • Smjer mikrobiologija
 • Odsjek za fiziku (4 godine)
  • Nastavnički smjer (Fizika)
  • Opći smjer (Fizika)
 • Odsjek za geografiju (4 godine)
  • Nastavnički smjer
  • Regionalno i prostorno planiranje
  • Turizam i zaštita životne sredine
 • Odsjek za hemiju (4 godine)
  • Nastavnički smjer
  • Opšti smjer
  • Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša
 • Odsjek za matematiku (3 godine)
  • Opći smjer
  • Primjenjena matematika
  • Teorijska kompjuterska nauka
  • Nastavnički smjer (Matematika)
  • Nastavnički smjer (Matematika i Informatika)
  • Nastavnički smjer (Matematika) – Odjeljenje Brčko Distrikt BiH

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Odsjek za biologiju
 • Odsjek za fiziku
 • Odsjek za geografiju
 • Odsjek za hemiju
 • Odsjek za matematiku

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije