Prirodno-matematički fakultet u Tuzli

Naziv ustanove Prirodno-matematički fakultet u Tuzli
Adresa Univerzitetska 4, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon Centrala: +387 (0)35 320 860

Studentska služba: +387 (0)35 320 864

Fax +387 (0)35 320 861
E-mail Studentska služba: stpmf@untz.ba

pmf@untz.ba

Web stranica http://pmf.untz.ba

Prirodno-matematički fakultet u Tuzli je osnovan 2002. godine.

Nastava na Prirodno-matematičkom fakultetu se izvodi za redovne studente u okviru 5 odseka: Biologija, Fizika, Geografija, Hemija i Matematika. Studije traju 4 godine odnosno 8 semestara.

Fakultet pruža studentima na raspolaganje 5 laboratorija, 4 laboratorije za nastavu biologije i jednu za naučno-istraživački rad, 3 kompjuterska centra sa edukativnim softverom..

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Matematika
  • Primjenjana matematika
  • Edukacija u matematici
 • Fizika
  • Primjenjena fizika
  • Edukacija u fizici
 • Geografija
 • Biologija
  • Primjenjena biologija
  • Edukacija u biologiji
 • Hemija
  • Primjenjena hemija
  • Edukacija u hemiji

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Biologija
  • Edukacija u biologiji
  • Primijenjena biologija sa usmjerenjima:
   • Genetika i molekularna biologija
   • Biosistematika i fiziologija
   • Mikrobiologija
   • Ekologija i zaštita prirode
 • Fizika
  • Primijenjena fizika
  • Edukacija u fizici
 • Geografija
  • Edukacija u geografiji
 • Hemija
  • Primijenjena hemija
  • Edukacija u hemiji
 • Matematika
  • Primijenjena matematika
  • Edukacija u matematici