Rudarski fakultet u Prijedoru

Naziv ustanove Rudarski fakultet u Prijedoru
Adresa Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina
Telefon +387(0)52/241-660
Fax +387(0)52/241-660
E-mail Kontakt forma
Web stranica http://www.rf.unibl.org/

Rudarski fakultet u Prijedoru osnovan je 1997. godine. Postoje dva ciklusa studija.

Fakultet obrazuju studente na osnovnim i na master studijama. Studenti stiču stručno obrazovanje i usavršavanje iz matičnih oblasti. Pored toga fakultet se bavi naučno-istraživačkim radom. Nastava se odvija po principima bolonjske deklaracije.

Rudarski fakultet je jedina ustanova koja obrazuje kadrove iz oblasti eksploatacije mineralnih sirovina.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Rudarstvo

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Rudarstvo