Rudarsko-geološko-građevinski fakultet iz Tuzle

Naziv ustanove Rudarsko-geološko-građevinski fakultet iz Tuzle
Adresa Univerzitetska 2, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 35 320 550

+387 35 320 560

Fax +387 35 320 570
E-mail jasenka.mujkic@untz.ba
Web stranica http://rggf.untz.ba

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet iz Tuzle osnovan je 1960. godine. U okviru fakulteta postoje 3 ciklusa studija. Prvi ciklus studija je u trajanju od 4 godine (8 semestara) u okviru kojeg postoji 5 odseka: Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, Geologija, Građevinarstvo, Rudarstvo, Sigurnost i pomoć. Drugi ciklus studija je u trajanju od godinu dana (dva semestra). Treći ciklus studija je u trajanju od 3 godine (6 semestara).

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina
 • Geologija
 • Građevinarstvo
 • Rudarstvo
 • Sigurnost i pomoć

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina
 • Geologija
 • Građevinarstvo
 • Rudarstvo
 • Sigurnost i pomoć