Sparkasse Bank dd BiH

Naziv firme ili obrta Sparkasse Bank dd BiH
Naziv djelatnosti Bankarske uskuge
Adresa Zmaja od Bosne 7, Sarajevo, BiH
Telefon 033/ 28 03 00
Fax 033/ 28 02 30
E-mail info@sparkasse.ba
Web stranica https://www.sparkasse.ba
Facebook stranica Facebook

Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina svojim klijentima pruža sve vrste bankarskih usluga, stavljajući akcenat na brzinu i efikasnost pružanja usluga, te jačanje povjerenja i lojalnosti klijenata i zaposlenih.

Naša vizija.

Postati jedna od najjačih banaka u zemlji koristeći se poslovnim alatima zasnovanim na najboljim bankarskim praksama.

Naša misija.

Sparkasse Bank dd BiH brine o uspjehu klijenta:

  • Kompetentno
  • Sa individualnim rješenjima
  • Konstantnim unaprijeđenjem ponude
  • Dugoročno