Špedicija GLOBUS špedicija, trgovina, usluge d.o.o.

Naziv firme ili obrta Špedicija GLOBUS d.o.o.
Naziv djelatnosti Špedicija, trgovina, usluge
Adresa Obala Vojvode Stepe 5, 78400 Gradiška, BiH
Telefon + 387 51 815 121
E-mail gradiska@globussped.ba
Web stranica http://globussped.ba

Bavimo se međunarodnom špedicijom, koja se može definisati kao skup specifičnih funkcija, poslova, vještina i pravila koja efikasno omogućuju otpremu, dopremu, i provoz materijalnih dobara svim prevoznim sredstvima, svim prevoznim putevima u konvencionalnom, kombinovanom i multimodalnom transportu.

Usluge

  • Carinsko posredovanje, odnosno zastupanje u carinskim postupcima
  • Zastupanje u upravnom postupku pred organima
  • Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH
  • Organizaciju transportaDavanje stručnih savjeta iz oblasti transporta, carinjenja robe, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja