Šumarski fakultet u Banjoj Luci

Naziv ustanove Šumarski fakultet u Banjoj Luci
Adresa Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon Centrala: +387 51 464 628, 464-884, 464-298

Dekanat: +387 51 460 550

Fax +387 51 460 550
E-mail info@sf.unibl.org
Web stranica http://sf.unibl.org

Šumarski fakultet u Banjoj Luci, osnovan je 1992. godine i pripada Univerzitetu u Banjoj Luci. Nastava se izvodi u dobro opremljenim kabinetima i laboratorijama. Biblioteka fakulteta posjeduje više od 10.000 udžbenika. Od nastanka fakulteta, do danas, odbranjeno je više od 500 diplomskih radova.

Nastava se odvija na osnovnim i master studijama. Na fakultetu postoji više katedri na kojima se odvija nastava. Posebna pažnja usmjerena je na saradnju sa privredom, organizovanju zajedničkih projekata, seminara, kurseva…

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

  • Šumarstvo

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

  • Šumarstvo