Tehnološki fakultet u Banjoj Luci

Naziv ustanove Tehnološki fakultet u Banjoj Luci
Adresa Vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banja Luka, BiH
Telefon +387 51 434 357
Fax +387 51 434 351
E-mail info@tfbl.org
Web stranica http://tf.unibl.org

Tehnološki fakultet u Banjoj Luci, osnovan je 1963. godine. Na fakultetu je od njegovog osnvanja do danas, diplomiralo više od 1300 studenata, odbranjeno je preko 60 magistarskih radova i 30 doktorskih disertacija.

Studenti nastavu pohađaju na 4 studijska programa: hemijska tehnologija, biotehnološko-prehrambeni program, tekstilno inženjerstvo i grafičko inženjerstvo i dizajn. Nastava se odvija po principima Bolonjske deklaracije.

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Hemijska tehnologija
  • Diplomirani inženjer hemijske tehnologije – Opšti
 • Biotehnološko-prehrambeni
  • Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije – proizvodni
  • Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije – Kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica
 • Grafičko inženjerstvo
  • Diplomirani inženjer grafičke tehnologije
 • Tekstilno inženjerstvo
  • Diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva – Odjevna tehnologija i dizajn
  • Diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva – Obućarska tehnologija i dizajn

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Hemijsko inženjerstvo
 • Prehrambeno inženjerstvo
 • Tekstilno inženjerstvo