TIOS D.O.O. – Tehničko ispitivanje i analiza

Naziv firme ili obrta TIOS D.O.O.
Naziv djelatnosti Tehničko ispitivanje i analiza
Adresa Zvonimirova 40, 88320 Ljubuški, BiH
Telefon 039/837-522
Fax 039/837-529
E-mail tios@tios.ba
Web stranica http://www.tios.ba

TIOS D.O.O. je osnovan 19.08.2008. godine prvo sa sjedištem u Sarajevu, na adresi Trg međunarodog prijateljstva 20. Nakon izvjesnog perioda je došlo do promjene sjedišta firme, tako da je od 18.02.2013. godine novo sjedište firme na adresi Zvonimirova 40, Ljubuški.

Osnovna djelatnost firme je Tehničko ispitivanje i analiza, jer se bavi VERIFIKACIJOM/INSPEKCIJOM opreme na stanicama za tehnički pregled vozila.

Tako smo organizirani da u sasatavu firme TIOS d.o.o. imamo imenovanu laboratoriju od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, i to: LABORATORIJA ZA VERIFIKACIJU MJERILA NA STANICAMA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA.