UniCredit Banka

Naziv firme ili obrta UniCredit Bank
Naziv djelatnosti Bankarske usluge
Adresa Kardinala Stepinca b.b 88 000 Mostar, BiH
Telefon 080 081 051 (besplatni tel.)

Za pozive iz inozemstva: + 387 33 222 999

+ 387 (0) 36 312 112

Fax +387 (0) 36 356 227
E-mail info@unicreditgroup.ba
Web stranica https://www.unicredit.ba
Facebook stranica Facebook

UniCredit Bank pruža cjelokupnu paletu bankarskih usluga i proizvoda. Svoj poslovni uspjeh temelji na kontinuiranom podizanju kvalitete usluga i kreiranju proizvoda prema potrebama financijskog tržišta, pri čemu u središte svog poslovanja uvijek stavlja klijenta.

UniCredit Bank d.d. Mostar je registrirana poslovna banka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. Ukupnom aktivom od 4,7 milijarde KM i kapitalom od 711,2 miliona KM, Banka danas posluje kroz mrežu od 78 poslovnica koja pokriva čitav teritorij Bosne i Hercegovine, što proizvode i usluge UniCredit Bank čini dostupnim svakom klijentu, u svim većim gradovima i mjestima u Bosni i Hercegovini. UniCredit Bank je vodeća banka u Bosni i Hercegovini po većini pokazatelja poslovanja. (podaci sa 31.12.2016.)