Uslovi korištenja

Uslovi korištenja – Ugovor o autorskom djelu

Uslovi korištenja usluga na stranici Promobhbiz.com, zakupa reklamnog prostora te ostalih usluga koje pruža Promobhbiz.com, Alije Nametka 15, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina, autora Edin Pašić (u daljnjem tekstu: “Davatelj usluga“) te Vas kao korisnika navedene usluge (u daljnjem tekstu: “Korisnik“).

Prihvaćanjem navedenih uslova korištenja prilikom ispunjenja narudžbe i uplatom usluge po Ponudi smatra se da ste Uslove korištenja u cijelosti pročitali, shvatili te ove Uslove u potpunosti prihvaćate.

Predmet

Sve usluge javno su dostupne na internet stranici Davatelja usluga, svaka usluga je detaljno opisana putem javno dostupne stranice www.promobhbiz.com. Odabrana usluga iz naše ponude od strane korisnika smatra se sastavnim dijelom ovih uslova korištenja.

Davatelj usluge će svaku uslugu arhivirati u digitalnom formatu. Davatelj usluge se obvezuje Korisniku aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 72 sata nakon vidljive uplate ili će usluga biti aktivirana kroz 48 sati, a Korisnik će biti o tome obavješten putem e-mail-a zajedno s računom na koji treba uplatiti uslugu u roku 120 sati od slanja obavijesti putem e-mail-a, inače će usluga biti deaktivirana.

Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, koje nisu navedene u paketima. Sve odredbe iz uslova korištenja vrijedit će i za dodatno pružene usluge.

Sastavni dio ovih Uslova korištenja je Ponuda koju je kupac prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist Promobhbiz.com a na kojoj su jasno izražene cijene usluge, na koji period se iste odnose, koja je jedinična cijena. Promobhbiz.com ne naplaćuje aktivaciju/isporuku svojih usluga ako drukčije nije navedeno na ponudi.

Na sve usluge Davatelja usluge primjenjuje se SLA – Ugovor o razini usluge te je sastavni dio ovih Uslova krištenja. SLA – Ugovor o razini usluge je javno dostupan putem stranica ovdje.

Plaćanje

Cjenik svih usluga koje Davatelj usluga pruža javno je dostupan na www.promobhbiz.com adresi, i smatra se sastavnim dijelom uslova korištenja.

Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, Davatelj usluge će u određenom vremenskom periodu, koje može trajati najduže do 72 sata, poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća.

U slučaju da ponuda nije namirena do dospijeća, Davatelj usluga ima pravo otkazati narudžbu odmah i bez ikakve daljnje obavijesti.

Davatelj usluge se obavezuje poslati ponudu za produženje usluge minimalno 7 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko ponuda nije podmirena do datuma dospijeća Davatelj usluge će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću otkazivanja korištenja usluge.

Opće odredbe

Svako prihvatanje uslova korištenja, tj. narudžbe Davatelj usluge čuva u digitalnom obliku a korisnik prihvaća uslove korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge.

Davatelj usluga od Korisnika prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), ime i prezime, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik je saglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci tačni, potpuni i ažurni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti Davatelju usluge. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost korištenja usluga.

Davatelj usluga ima pravo odbiti pružanje usluga u sljedećim slučajevima:

  1. ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netačni ili neistiniti,
  2. ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,
  3. u ostalim slučajevima utvrđenim ovim Uslovima korištenja.

Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.

Korisnik je dužan elektroničkom poštom obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni e-mail adrese ili osobnih kontakt podataka, u protivnom smatrat će se da su podaci ispravni i da je dostava svih obavijesti od strane Davatelja usluga valjano isporučena na temelju postojećih podataka u evidenciji Davatelja. Isključivo je Korisnik odgovoran za tačnost upisane e-mail adrese kod Davatelja i sve aktivnosti i zahtjevi prema Davatelju putem takve e-mail adrese smatraju se pravovaljanim.

Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.

Davatelj usluga ne vrši reklame oglasa koji se odnose na alkohol i proizvode čiji je glavni sastavni dio alkohol.

Davatelj usluga ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta.

S obzirom na poduzete mjere zaštite, Davatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.

Korisnik ima isključivo pravo koristiti svoju reklamu, tj. članak (post), dijeliti na društvenim mrežama kao link ili slati kao reklamu nekim drugim načinima, te je odgovoran za njen sadržaj.

Korisnik je dužan reklamni post koristiti samo u svrhu za koju je namjenjen i na način uobičajen unutar svjetske internetske zajednice.
Usluga se neće produžiti dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za produženje te uplata bude vidljiva na izvodu banke Davatelja.
Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati i ugasiti reklamu tako što će obavijestiti Davatelja usluge putem e-mail-a. Ako Korisnik prestane koristiti uslugu prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada ne vraća se niti se može usluga zamijeniti na drugu ili druge usluge.
Davatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga ili Ugovor o razini usluge, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati uslugu, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan namjere.

Davatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:

  1. kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti kod poslužitelja ili generatora stranice,
  2. radova na održavanju generatora stranice,
  3. hakerskog napada na stranicu,
  4. greške Korisnika, ili kršenja Uslova korištenja od strane Korisnika,
  5. problema izvan nadležnosti Davatelja usluga,
  6. uplate Korisnika po ponudi izvan datuma dospijeća plaćanja,
  7. utjecaja više sile.

Davatelj usluga ne snosi niti prihvata nikakvu odgovornost za tačnost i potpunost podataka u reklamnom članku, ta odgovornost pada na Korisnika.

Davatelj usluga neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne ili bilo kakve druge štete koje bi eventualno nastale iz pristupa, korištenjem usluge Davatelja usluge.

Svi korisnici koji pristupaju stranici Promobhbiz.com koriste sve pripadajuće sadržaje isključivo na vlastitu odgovornost.

Promobhbiz.com sadrži podatke od Korisnika, te često i treće strane, pa i linkove do drugih stranica nad kojima Promobhbiz.com nema nadzor niti bilo kakav utjecaj, stoga ne preuzima odgovornost za takve stranice niti informacije koje se na njima nalaze niti za korištenje istih.