Veterinarski fakultet u Sarajevu

Naziv ustanove Veterinarski fakultet u Sarajevu
Adresa Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon (+387) 033 729 100
Fax (+387) 033 617 850
E-mail info@vfs.unsa.ba

studentska@vfs.unsa.ba

asvf@vfs.unsa.ba

Web stranica http://vfs.unsa.ba

Veterinarski fakultet u Sarajevu osnovan je 1949. godine.

Nastava se organizuje na dva ciklusa studija. Prvi i drugi ciklus čine integrirani studij koji traje 5 godina, a treći ciklus traje 3 godine. Studenti se upisuju na opšti smjer.

SMJEROVI

INTEGRIRANI STUDIJ (5 godine)

  • Opšti smjer

DOKTORSKI STUDIJ (3 godina)

  • Doktorski studij