Viši privredni sud Banja Luka

Naziv firme ili obrta Viši privredni sud Banja Luka
Adresa Ul. Gundulićeva broj 108; 78000 Banja Luka
Telefon 051/303-390

051/340-470

051/340-471

051/340-480

Fax 051/340-471
E-mail vpsud-banjaluka@pravosudje.ba
Web stranica http://vprivsud-banjaluka.pravosudje.ba
Radno vrijeme 08:00-16:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Zbog posebne nadležnosti ne izdaju se potvrde, osim eventualno potvrde da je predmet zaprimljen u sudu i da se nalazi u radu.

Osoba za odnose s javnošću : Danijela Radonić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 051/303-390

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : vpsud-banjaluka@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Vera Komlenić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 051/303-390; lokal 104

Kontakt e-mail službenika za informisanje : vera.komlenic@pravosudje.ba