Vodovod Mostar

Naziv firme ili obrta Vodovod Mostar
Naziv djelatnosti Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
Adresa Dr. Mile Budaka, Mostar 88000, BiH
Telefon 00 387 36 314 890 ; 334 900
Fax 00 387 36 315 016
E-mail vodovod.mostar1@tel.net.ba
Web stranica http://vodovod-mostar.com

Od ukupne površine naše Planete, oko 2/3 je pokrivaju mora i oceani, a 1/3 kopno. Sve kopnene površine na Zemlji pokrivaju 149 milijuna površinskih kilometara, a mora i oceani 361 milijun površinskih kilometara. Od ukupne količine vode na Zemlji, oceani – slana voda, zauzimaju 97,6% vodene mase, a na kopnu je preostalih 2,4% ali slatke vode. Raspoložive količine pitke vode vrlo su male u odnosu na ukupne količine vode na Zemlji.Zbog velikih onečišćenja ogromnim količinama otpadnih voda iz industrije i gradova, rijeke i jezera nisu dovoljno upotrijebljeni kao pitka voda. Drugi dio pitke vode zarobljen je u antarktičkom ledu i nedostupan je, barem za sada.

Gospodarsko Društvo „Vodovod“ d.o.o. Mostar, upisano je u registar Županijskog suda u Mostaru pod brojem :UF I – 520/00 OD 16.10.2000. godine

U cilju samostalnog obavljanja navedenih djelatnosti Društvo obavlja i slijedeće:
Niskogradnja (izgradnja gradskih cjevovoda za vodovod i kanalizaciju)
Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova ( gradski cjevovod za vodovod i kanalizaciju)
Izgradnja hidrograđevinskih objekata
Instalacijski radovi ( postavljanje instalacija za vodu)
Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje (izrada i izvedba projekta iz područja građevinarstva, izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije, tehnički nadzor, geodetsko premjeravanje, premjeravanje terena, hidrografsko mjerenje. Kartografsko i prostorno snimanje i informiranje).
Tehničko ispitivanje i analiza (mjerenje i analiza u vezi sa čistoćom vode)