Vrhovni sud Federacije BiH

Naziv firme ili obrta Vrhovni sud Federacije BiH
Adresa Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo
Telefon 033 226 756

033 226 758

033 664 756

033 664 757 – centrala

033 226 752 – predsjednik suda

Fax 033 226 755
E-mail vsud-fbih.info@pravosudje.ba
Web stranica http://vsud-fbih.pravosudje.ba
Radno vrijeme 08:00-16:00

Obavijesti o stanju predmeta : Informacija o stanju predmeta može se dobiti neposredno kod šefa odsjeka sudske pisarne ili telefonskim kontaktom. Pismene zahtjeve upućene na prijem Vrhovnom sudu FBiH stranke mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu ul.Valtera Perića br.15, 71 000 Sarajevo.

Osoba za odnose s javnošću : Ilhana Tahmaz Jamak

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 033 664 757

Službenik za informisanje : Ilhana Tahmaz Jamak