Vrhovni sud Republike Srpske

Naziv firme ili obrta Vrhovni sud Republike Srpske
Adresa Aleja svetog Save bb, 78000 Banja Luka
Telefon 051 212 801

051 211 902 – centrala

051 211 690

218 256 – predsjednik

Fax 051 226 071
E-mail jelena.despotovic@pravosudje.ba
Web stranica http://vsud-rs.pravosudje.ba
Radno vrijeme 08:00-16:00

Obavijesti o stanju predmeta : Potvrde o kretanju spisa mogu se izdati na usmeni i pismeni zahtjev.

Osoba za odnose s javnošću : Jelena Despotović

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 051 212 801

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : jelena.despotovic@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Jelena Despotović

Kontakt telefon službenika za informisanje : 051 212 801

Kontakt e-mail službenika za informisanje : jelena.despotovic@pravosudje.ba